Küçük metin2 pvp sunucu Hakkında Gerçekler Bilinen.

Dimdik 2’de ilk ba?ta birle?en sunucu adlar? bu ?ekildedir. Ancak bilahare tekrardan baz? sunucular birle?ti. ?imdi en son ki birle?imi baya??ya yazal?m.To view reviews within a date range, please click and drag a selection on a graph above or click on a specific bar.– Elan sonra gelen kay?t görüntülük?nda zaruri alanlar? doldurun ve enerji

read more